Huisregels

Praktijk Francy’s heeft als doel cliënten door middel van Tactiel Stimulering en massage , volledige ontspanning te bieden . Doordat je bij deze aanrakingsmethode optimaal Oxytocine aanmaakt zorgt dit ervoor dat het zelf herstellend vermogen van het lichaam geactiveerd wordt . Maar de behandelingen zijn Nadrukkelijk ! GEEN  vervanging voor reguliere behandelingen .
De Massage is altijd in overleg met de cliënt de afgesproken tijd wordt voor de cliënt ingepland  bij te laat komen wordt de behandeltijd korter .
Tijdens de behandeling is het niet toegestaan dat uw mobiele telefoon aan staat .
Bij koorts of een ontsteking is het beter geen behandeling te ondergaan . Tijdens de menstruatieperiode ook niet . Ook wordt een behandeling vaak als niet zo prettig ervaren, als u met een volle maag naar een behandeling komt .
Zorg dragen voor een goede hygiëne binnen mijn praktijk vind ik belangrijk , U dient zelf ook zorg te dragen voor een goede hygiëne voordat U naar een behandeling komt .
De behandelaar behoudt zich het recht voor een behandeling te weigeren : Indien de cliënt onder invloed is van geestverruimende middelen /alcohol  of
Indien dit om andere redenen nodig geacht wordt.
De behandelingen bij FRANCY’S , en de door U verstrekte informatie aan mij , vallen onder mijn geheimhoudingsplicht  en zal ik niet aan derden doorgeven  zonder uw schriftelijke toestemming .
Tactiel stimulering en massage  is geen vervanging van de reguliere gezondheidszorg   maar bedoeld om te ontspannen .
Wanneer U een afspraak maakt  en er is iets waar ik rekening mee moet houden wilt U mij dit dan kenbaar maken . Francy’s  is niet verantwoordelijk voor het verzwijgen van medische aandoeningen  zwangerschap  blessures of medicijngebruik wat U mij niet heeft gemeld .
Francy’s is niet verantwoordelijk voor beschadiging  verlies  of diefstal van persoonlijke bezittingen .
In mijn praktijk is geen mogelijkheid om te pinnen . Behandelingen dienen contant te worden afgerekend. Ontvangen cadeau bonnen zijn niet inwisselbaar voor geld .
Indien U verhinderd bent dient U dit minimaal 24 uur van te voren aan mij door te geven   niet tijdig geannuleerde afspraken worden in rekening gebracht .
Praktijk : FRANCY’S .